Đất đỏ Bazan, đặc trưng của Tây Nguyên

Đất đỏ bazan là gì?
Đây là loại đất phổ biến ở vùng Tây Nguyên. Do sự phong hóa của đá bazan, đất có khoáng chất kaolinit hoạt tính, Fe/Al oxide và các hợp chất nên có màu đỏ hoặc màu đỏ vàng là chính.